Felhasználási Feltételek
emag.hu Karrier Oldal



Hirdető – Dante International Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-727285, adószám: 13282156-2-44, székhely: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.)


emag.hu weboldal: a Dante International Kft . anyavállalata a S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. (székhely: Bucharest, 148 Soseaua Virtutii, 6. kerület; cégjegyzékszám: J40/372/23.01.2002; adószám: RO14399840), román jogi személy üzemeltetetett oldal.


Karrier Oldal – a www.karrier.emag.hu domain és annak aldomainjei.


Jelentkező – az önéletrajzát az oldalra feltöltő természetes személy.


Fiók – a Karrier Oldalon létrehozott egyedi felhasználói fiók, amelyet a Jelentkező az e-mailcíme és az ehhez kapcsolódó jelszó megadásával regisztrálhat, a Jelentkező a Fiók segítségével jelentkezhet a Hirdető által a Karrier Oldalon meghirdetett üres pozíciókra, illetve töltheti fel a Karrier Oldalra önéletrajzát.


Cookie – emag.hu weboldal cookie-kat használ annak érdekében, hogy teljesebb körű szolgáltatást nyújtson ásárlói részére, a cookie működéséről a szabályzatot itt olvashatja: http://www.emag.hu/info/cookiek-sutik-hasznalatanak-szabalyzata



1. KARRIER OLDAL HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELE


1.1. A Karrier Oldal célja, hogy a Hirdető álláshirdetéseket tegyen közzé természetes személy, potenciális munkavállalók számára. A Karrier Oldal használata regisztrációhoz kötött, amelynek feltétele, hogy a Jelentkező a Karrier oldalon regisztráljon, azaz e-mail címe és jelszava segítségével Fiókot hozzon létre az oldalon.


1.2. A Karrier Oldalt és annak egyéb funkcióit kizárólag olyan természetes személyek jogosultak használni, akik állást vagy karrier lehetőségeket, információkat keresnek és saját e-mail címmel rendelkeznek.


1.3. A Karrier Oldalon megjelenített összes információ, beleértve a dizájnok, szövegek, grafikák, képek, videók, információk, logók, szoftverek, fájlok, a Hirdető, valamint S.C Dante International S.A. tulajdonát képezik, a Karrier Oldal megjelenési formája és tartalma egyaránt, így a fentiek kifejezett és címzett írásbeli hozzájárulása nélkül ez sem egészben, sem részben nem adaptálható, publikálható, reprodukálható, nem sokszorosítható és nem változtatható meg. A Jelentkező a Fiók létrehozását követően jogosult a Karrier Oldal tartalmának egyszeri személyes használatra szolgáló letöltésére és kinyomtatására.


1.4. A Karrier Oldal felhasználási feltételeinek, a Hirdető, az S.C Dante International S.A. és harmadik személyek jogainak a Jelentkező általi megsértése esetén a Hirdető polgári jogi, mind a büntetőjogi felelősségre vonást kezdeményezhet, és teljes kártérítési igényt érvényesíthet, beleértve az elmaradt hasznunkat is magában foglaló következményi kárainkat.


1.5. Hirdető elemzi a Karrier Oldalra feltöltött önéletrajzokat és kizárólag azokkal a Jelentkezőkkel veszi fel a kapcsolatot, akik megfelelnek az adott állások munkaköri követelményeinek.



2. ADATVÉDELMI POLITIKA A SZEMÉLYES JELLEGŰ ADATOK FELHASZNÁLÁSÁT ILLETŐEN


A személyes adatok védelmének biztosítása az eMAG vállalaton belül egy alap jogi követelmény, és emiatt teljes erőforrásainkat és erőfeszítéseinket arra összpontosítjuk, hogy az ön adatainak felhasználása teljesen megfeleljen a 2016/679 számú Európai Uniós Rendeletnek (a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló Rendelet), vagy bármilyen más, ebben az esetben alkalmazható jogszabálynak. Ennek a jogi keretnek az egyik alapelve az átláthatóság. Azt szeretnénk, ha teljes mértékben tájékozott lenne, ezért készítettük el és állítottuk össze ezt a tájékoztatót, melyben bemutatjuk azokat a módszereket, melyekkel összegyűjtjük, felhasználjuk, átutaljuk és megvédjük az Ön személyes adatait a velünk való kapcsolatba lépéskor, legyen az a weboldalunkon vagy a telefonos alkalmazásainkon keresztül.

Fenntartjuk a jogot az Adatvédelmi Politika rendszeres frissítésére és szerkesztésére, így állandó hozzáférést biztosítunk a személyes adatok feldolgozásának módszereihez, valamint minden ehhez tartozó jogi követelményhez. Minden ilyen változtatást közzé teszünk a honlapunkon, ezért ajánlott az Adatvédelmi Politika frissítéseinek rendszeres nyomon követése.

Kik vagyunk, és hogyan léphet velünk kapcsolatba?

Az eMAG a Dante International S.A. társaság kereskedelmi neve, román nemzetiségű jogi személy, melynek székhelye Bukarestben, a Șoseaua Virtuții út 148 szám alatt található, 6-os kerületben, a Kereskedelmi nyilvántartásban J40/372/23.01.2002 cégjegyzékszámmal rendelkezik, adóazonosító jele RO14399840 (a továbbiakban "eMAG" vagy "mi"). Amikor a személyes adatait feldolgozzuk, a személyes adatok védelmi jogszabályainak értelmében adatkezelők vagyunk.

Megoszthatja velünk véleményét és készek vagyunk minden további információt szolgáltatni, melyek a személyes adatainak felhasználását érintik. Ebben az esetben kapcsolatba léphet az eMAG adatvédelmének Felelős megbízottjával a data.protection@emag.roe-mail címen, vagy postán illetve futáron keresztül a Șoseaua București-Nord nr. 15-23, Swan Office Park, Windsor Building, 5-ik emelet, Voluntari, Ilfov megye címre küldött levelével, a következő megjegyzéssel: az eMAG Adatvédelmének Felelős megbízottjához.(Șoseaua București-Nord nr. 15-23, Swan Office Park, Windsor Building, etaj 5, Voluntari, Județul Ilfov – a következő megjegyzéssel: în atenția Responsabilului eMAG cu protecția datelor - az adatvédelemmel felelős eMAG alkalmazott figyelmébe)

Milyen személyes jellegű adatokra terjed ki a felhasználás/feldolgozás?

 • Általában az Ön által önkéntesen megadott személyes adatokat gyűjtjük össze, így Ön irányíthatja, hogy milyen adatokat hajlandó megadni nekünk. Például: az eMAG-hoz egy álláshirdetésre való jelentkezéskor megadja az e-mail címét, nevét, telefonszámát, lakhatási adatait, és minden olyan információt, melyeket az önéletrajz feltételez.

 • A Cookiek (Sütik) Politikájában, a weboldalunkról ki lehet válogatni és összegyűjteni az információkat a cookiekban vagy más hasonló technológiákban.

Fontos megjegyeznünk, hogy a 16 év alatti kiskorúak adatait nem gyűjtjük, és nem használjuk fel.

Milyen céllal gyűjtjük és használjuk az Ön személyes adatait?

Az eMAG munkatársai közé való toborzás céljából gyűjtjük össze és dolgozzuk fel adatait.

Mennyi ideig tároljuk az Ön személyes adatait?

Általános szabály, hogy az Ön személyes adatait a megadásuktól kezdődően 3 évig tároljuk.

Kinek továbbítjuk az Ön személyes adatait?

Adott esetben, bizonyos adatokat továbbíthatunk, vagy hozzáférést biztosíthatunk a következő címzett kategóriáknak:

 • az eMAG-hoz hasonló cégcsoportokon belüli társaságoknak;

 • IT szakértőknek;

Azokban az esetekben, amikor jogi kötelezettség érint vagy szükséges az adatok közlése a saját jogi érdekünk megvédéséhez, valamint néhány személyes adatot felfedhetünk bizonyos hatóságok előtt.

Természetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy a magánjog hatálya alá tartozó jogi személyek hozzáférése az Ön személyes adataihoz az adatvédelemre és titoktartásra vonatkozó jogi előírásoknak megfelelően történjen, az előzetesen megkötött szerződések alapján.

Mely országokba továbbítjuk az Ön személyes adatait?

Jelenleg Románia és Anglia területén begyűjtött személyes adatokat tároljuk és hasznosítsuk.

Ebben az esetben mindig megtesszük a megfelelő lépéseket annak érdekében, hogy bármilyen nemzetközi adatátadás figyelmesen történjen, így az Ön jogai és érdekei mindig védettek maradnak. A szolgáltatóknak vagy a harmadik félnek való adatátadás mindig szerződéskötést követően történik, és adott esetekben garanciavállalással, mint az Európai Bizottság által kibocsátott általános szerződési feltételek alapján, vagy az adatvédelmi rendszerek alapján, mint a Személyes Adatvédelmi Pajzs az Európai Unió és az Egyesült Államok területei között történő átutalás esetében.

Bármikor felveheti velünk a kapcsolatot a fentebb említett címek egyikén, hogy megtudhassa mely országok kapnak hozzáférést az Ön adataihoz, valamint megismerheti az ehhez a hozzáféréshez társuló garanciavállalásokat.

Hogyan védjük az Ön személyes adatait?

Az ipari szabványoknak megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket léptettünk életbe az Ön személyes adatainak megvédésére.

Biztonsági szervereken tároljuk az adatait, melyek a legújabb generációs titkosítási algoritmusokkal működnek biztosítva a tárolás redundanciáját.

Az életbe léptetett biztonsági eljárások ellenére meg kell említenünk, hogy általában az Interneten vagy más nyilvános hálózaton történő adatátvitel nem teljesen biztonságos, fennáll a kockázata annak, hogy az adatokat megláthatják és felhasználhatják illetéktelen felek is. Nem lehetünk felelősek az ilyenfajta biztonsági résekért, melyek nem a mi irányításunk alatt állnak.

Melyek az Ön jogai?

Az adatvédelemre irányuló általános szabályzat egy sor jogot von maga után. Melyek ezek? Kérvényezheti az adataihoz való hozzáférést, kérvényezheti bármilyen hiba elhárítását a mi adatállományunkban és/vagy tiltakozhat az Ön személyes adatainak felhasználása ellen. Ugyanakkor jogában áll feljelentést tenni a megfelelő felügyeleti hatóságoknál vagy fordulhat az igazságszolgáltatáshoz. Adott esetben kérvényezheti a személyes adatainak törlését, vagy a felhasználás korlátozását, valamint az adathordozhatósághoz való jogát.

Több információt szerezhet az alábbi táblázat tanulmányozásával.

A jogainak gyakorlása esetén kapcsolatba léphet velünk a fentebb említett címek egyikén. Ebben az esetben, ha gyakorolni szeretné jogait, nagyon fontos a következő szempontok betartása:

Identitás. Komolyan vesszük minden felvétel/bejegyzés titkosságát, mely személyes adatot tartalmaz. Fenntartjuk a jogot az Ön identitásának ellenőrzésére további információ kérésével, mellyel megbizonyosodunk az Ön azonosságáról.

Fizetségi díj. A személyes jogainak gyakorlása esetén nem kérünk fizetségi díjat, kivételt képez azaz eset, ha az Ön adataihoz való hozzáférési kérelme alaptalan, ismétlődő vagy túlzott, ezekben az esetekben fizetségi díjat számolunk fel. Természetesen, kérelmének megoldása előtt előre tájékoztatjuk Önt bármilyen díj felszámolása esetén.

Válaszadási időtartam.Az a célunk, hogy minden érvényes és indokolt kérelemre maximum egy hónapon belül választ adjunk, azokat az eseteket kivéve, amikor ez a kérés különösen komplikált vagy ha több kérvényt küldött egyszerre. Ezekben az esetekben maximum 2 hónapon belül várható válasz. Előre értesítjük Önt, ha több időre van szükségünk, mint egy hónap. Megtörténhet, hogy megkérjük több részletet adjon kérvényével kapcsolatban. Ez segíthet nekünk a megoldás mielőbbi megtalálásában és lerövidítheti a válaszadási időt.

A harmadik felek jogai. Nem vagyunk kötelesek tiszteletben tartani egy kérést, ha ez negatív értelemben sértené más érintett személy jogait és szabadságait.

Az érintettek jogai Leírás
Hozzáférés Kérhet tőlünk:
 • megerősítést, hogy személyes adatait feldolgozzuk;

 • ezek másolatának az átadását;

 • további információk biztosítását a személyes adatait illetően, mint: a már meglévő adatok átadása, milyen célra használjuk, kinek fedjük fel, ha küldjük-e külföldre és hogyan védjük meg ezeket, mennyi ideig tároljuk, milyen jogai vannak Önnek, hogyan tehet feljelentést, honnan szereztük meg az Ön adatait abban az esetben, ha ezek nem ebből az értesítésből származnak.

Helyreigazítás, kijavítás

Abban az esetben, ha személyes információi helytelenek vagy hiányosak, kérheti tőlünk ezeknek a kijavítását, kiegészítését.

Megtörténhet, hogy ellenőrizni fogjuk ezeknek az adatoknak a pontosságát javítás előtt.

Adatok törlése

Kérvényezheti, hogy a személyes jellegű adatait töröljük, abban az esetben, ha:

 • már nem szükségesek arra a célra, amiért ezeket begyűjtöttük; vagy

 • visszavonja a beleegyezését (abban az esetben, ha az adatok feldolgozása az ön beleegyezése alapján történt); vagy

 • jogi alapot ad arra, hogy ellenálljon; vagy

 • ezek törvénytelenül voltak feldolgozva; vagy

 • jogi kötelességünk van erre vonatkozóan.

Nem vagyunk kötelesek eleget tenni a kérvényének, hogy töröljük a személyes adatait, ha ezek feldolgozása szükséges:

 • egy jogi kötelezettség betartásához; vagy

 • egy jog megállapítására, végrehajtására, vagy megvédésére törvényszéki tárgyaláson;


Léteznek más körülmények is, amelyekben nem vagyunk kötelesek eleget tenni a kérvényének, hogy töröljük az adatait, de a fent említett két körülmény a leggyakoribb eset, amelyben visszautasíthatjuk a kérését.

Az adatok feldolgozásának a korlátozása

Kérvényezheti a személyes adatai feldolgozásának korlátozását, de csak a következő esetekben:

 • vitatható a pontosságuk (lásd a módosításról szóló részt), azért hogy ellenőrizhessük ezek pontosságát; vagy

 • a feldolgozásuk illegális, de nem kívánja, hogy töröljük őket; vagy

 • már nem szükségesek arra a célra, amiért ezeket begyűjtöttük, de szüksége van rájuk, hogy megállapítson, végrehajtson vagy megvédjen egy jogot törvényszéki tárgyaláson; vagy

 • gyakorolja az ellenállhatósági jogát, és még tart a vizsgálat, hogy a mi jogaink elsőbbséget élveznek-e vagy sem.

Továbbra is felhasználhatjuk a személyes adatait egy korlátozási kérelem ellenére is, abban az esetben ha:

 • erre megkapjuk az Ön engedélyét; vagy

 • szükséges egy jog megállapítására, végrehajtására, vagy megvédésére törvényszéki tárgyaláson; vagy

 • egy másik magán- vagy jogi személy jogait kell megvédeni.

Az adatok átvitele

Kérelmezheti személyes adatainak a kiszolgáltatását egy strukturált formátumban, jelenlegi használható formájában, amelyet automatikusan be tud olvasni, vagy kérheti, hogy ez egyenesen egy más adatkezelőhöz kerüljön átvitelre, de minden esetben csak akkor, ha:

 • az adatok feldolgozása az Ön engedélyével történt, vagy egy Önnel kötött szerződés befejezését vagy végrehajtását jelenti; és

 • az adatok feldolgozása automatizált módszerekkel történik.

Ellenállás

Bármely pillanatban ellenállhat, a jelenlegi helyzetére vonatkozó indoklással, a személyes adatok törvényes feldolgozási kérelmünknek, abban az esetben, ha úgy érzi, hogy az Ön személyes jogai és alapvető szabadsági joga előbbvaló a mi érdekünknél.

Hasonlóképpen ellenállhat az adatai direkt marketing céljából való feldolgozásának (beleértve a profil létrehozását), bármilyen indoklás nélkül, ez esetben a lehető legrövidebb úton megszakítjuk az adatok feldolgozását.

Automatizált határozat hozatala

Kérvényezheti, hogy ne egy kizárólag automatizált határozat alapján dolgozzák fel az adatait, de csak akkor, ha a szóban forgó határozat:

 • jogilag hatással lehet Önre; vagy

 • hasonló módon, és jelentősen hat Önre.

Ez a joga nem érvényes abban az esetben, ha a határozat, amely az automatizált határozathozatal nyomán született

 • nélkülözhetetlen számunkra, hogy megkössük Önnel a szerződést, vagy véghezvigyük azt;

 • a törvény által felhatalmazott és megfelelő garanciát biztosít az Ön jogaihoz és szabadságához való jogához; vagy

 • az Ön határozott beleegyezésén alapszik.

Panaszok

Jogában áll panaszt tenni a Felügyeleti hatóságnál személyes adatainak a feldolgozását illetően. Romániában az adatvédelmi felügyeleti hatóságok elérhetősége a következő:

Személyes Adatok Feldolgozásának Nemzeti Felügyeleti Hatósága

Gheorghe Magheru táb. Sugárút, 28-30 sz., 1-es kerület, Postai Irányítószám 010336, Bukarest (B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania)

Telefonszám: +40.318.059.211 vagy +40.318.059.212;

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Anélkül, hogy az Ön jogát befolyásolnánk, hogy bármely pillanatban kapcsolatba lépjen a felügyeleti hatósággal, arra kérjük, hogy ilyen esetben minket is tájékoztasson, és megígérjük, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy az ügyet baráti úton rendezzünk.


Emlékeztetjük, hogy bármely pillanatban kérvényezheti, hogy kapcsolatba lépjen az eMAG adatvédelmi Felelősével, a következő elérhetőségek bármelyikén:

 • E-mailen keresztül: data.protection@emag.ro vagy
 • Postán, vagy futáron keresztül a következő címen:București-Nord út, 15-23 sz., Swan Office Park, Windsor Building, 5. emelet, Voluntari, Ilfov megye – a következő megjegyzéssel:az eMAG adatvédelmi felelős megbízottjának a figyelmébe.