Felhasználási Feltételek
emag.hu Karrier OldalHirdető – Dante International Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-727285, adószám: 13282156-2-42, székhely: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.)


emag.hu weboldal: a Dante International Kft . anyavállalata a S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. (székhely: Bucharest, 148 Soseaua Virtutii, 6. kerület; cégjegyzékszám: J40/372/23.01.2002; adószám: RO14399840), román jogi személy üzemeltetetett oldal.


Karrier Oldal – a www.karrier.emag.hu domain és annak aldomainjei.


Jelentkező – az önéletrajzát az oldalra feltöltő természetes személy.


Fiók – a Karrier Oldalon létrehozott egyedi felhasználói fiók, amelyet a Jelentkező az e-mailcíme és az ehhez kapcsolódó jelszó megadásával regisztrálhat, a Jelentkező a Fiók segítségével jelentkezhet a Hirdető által a Karrier Oldalon meghirdetett üres pozíciókra, illetve töltheti fel a Karrier Oldalra önéletrajzát.


Cookie – emag.hu weboldal cookie-kat használ annak érdekében, hogy teljesebb körű szolgáltatást nyújtson ásárlói részére, a cookie működéséről a szabályzatot itt olvashatja: http://www.emag.hu/info/cookiek-sutik-hasznalatanak-szabalyzata1. KARRIER OLDAL HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELE


1.1. A Karrier Oldal célja, hogy a Hirdető álláshirdetéseket tegyen közzé természetes személy, potenciális munkavállalók számára. A Karrier Oldal használata regisztrációhoz kötött, amelynek feltétele, hogy a Jelentkező a Karrier oldalon regisztráljon, azaz e-mail címe és jelszava segítségével Fiókot hozzon létre az oldalon.


1.2. A Karrier Oldalt és annak egyéb funkcióit kizárólag olyan természetes személyek jogosultak használni, akik állást vagy karrier lehetőségeket, információkat keresnek és saját e-mail címmel rendelkeznek.


1.3. A Karrier Oldalon megjelenített összes információ, beleértve a dizájnok, szövegek, grafikák, képek, videók, információk, logók, szoftverek, fájlok, a Hirdető, valamint S.C Dante International S.A. tulajdonát képezik, a Karrier Oldal megjelenési formája és tartalma egyaránt, így a fentiek kifejezett és címzett írásbeli hozzájárulása nélkül ez sem egészben, sem részben nem adaptálható, publikálható, reprodukálható, nem sokszorosítható és nem változtatható meg. A Jelentkező a Fiók létrehozását követően jogosult a Karrier Oldal tartalmának egyszeri személyes használatra szolgáló letöltésére és kinyomtatására.


1.4. A Karrier Oldal felhasználási feltételeinek, a Hirdető, az S.C Dante International S.A. és harmadik személyek jogainak a Jelentkező általi megsértése esetén a Hirdető polgári jogi, mind a büntetőjogi felelősségre vonást kezdeményezhet, és teljes kártérítési igényt érvényesíthet, beleértve az elmaradt hasznunkat is magában foglaló következményi kárainkat.


1.5. Hirdető elemzi a Karrier Oldalra feltöltött önéletrajzokat és kizárólag azokkal a Jelentkezőkkel veszi fel a kapcsolatot, akik megfelelnek az adott állások munkaköri követelményeinek.2. JELENTKEZÉS, KIVÁLASZTÁS


2.1 Jelentkező regisztrációja a Karrier Oldalra önkéntes, a Fiók létrehozásával a Jelentkező elfogadja jelen felhasználási feltételeket és hozzájárul, hogy a regisztráció során megadott, illetve az önéletrajzában szereplő személyes adatokat a Hirdető, valamint a Karrier Oldalt üzemeltető S.C Dante International S.A. a toborzási, és kiválasztási folyamatai során felhasználja, és kezelje.


2.2. Fiók létrehozásával a Jelentkező hozzájárul, hogy a Hirdető, a Hirdető munkavállalói vagy az általa megbízott harmadik személyek vele – az önéletrajzban megadott elérhetőségeken – kapcsolatba lépjenek. Jelentkező kifejezetten hozzájárul, hogy a Hirdető, illetve az S.C Dante International S.A. személyes adatait és önéletrajzát az adatbázisában rögzítse, továbbá kifejezetten és egyértelműen hozzájárul ahhoz, hogy azokat tárolja, felhasználja és feldolgozza az adatkezelés céljaival összhangban.


2.3. A Karrier Oldalon megjelenő tartalmak, állásajánlatok tájékoztató jellegűek, tartalmukért a Hirdető nem vállal felelősséget, egyúttal ezek külön értesítés nélkül történő megváltozásának jogát fenntartja. A Karrier Oldalon elérhető tartalom és az azon keresztül folytatott kommunikáció nem értelmezhető a Hirdető által tett ajánlatként, jóváhagyásként, illetve egyetértésként.3. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE, VÉDELME


3.1. A Jelentkező által megadott személyes adatok kezelője a Hirdető, valamint a Karrier Oldalt üzemeltető S.C Dante International S.A. (a továbbiakban együttesen „Adatkezelők”).


3.2. A személyes adatok gyűjtésének célja: a Jelentkezőkkel való kapcsolatfelvétel megüresedett állás betöltése érdekében.


3.3. A kezelt személyes adatok köre: a Jelentkező e-mail címe, jelszava valamint a feltöltött önéletrajzban megadott személyes adatok.


3.4. Az adatokhoz hozzáférők köre: a Jelentkezők által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelők munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az Adatkezelők nem adnak át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az Adatkezelők az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.


3.5. Az adatkezelés jogalapja a Jelentkezők önkéntes hozzájárulása. Személyes adataik kezeléséről a Jelentkezők tájékoztatást kérhetnek. A Jelentkezők kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatkezelők nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az alábbi elérhetőségeken kérhető:
- emailen: info@emag.hu, telefonon: (1) 700 8880, postai úton: 1074 Budapest, Rákócz út 70-72. vagy Voluntari, Románia, Swan Office Park, Bucuresti Nord sugárút 15-23., Windsor épület, 4. emelet Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a Jelentkező személyes adatainak helyesbítését és törlését is.


3.6. Személyes adatok biztonsága: Az Adatkezelők a Jelentkezők adatait biztonságosan és csak meghatározott célok érdekében kezelik. A Jelentkező személyes adatai a Swan Office Park, Windsor Building, Bucureşti Nord sugárút 15-23. szám, Ilfov megye, Románia – székhelyen kerülnek feldolgozásra és tárolásra (szerver).


3.7. Jogérvényesítési lehetőségek: az a Jelentkező, aki úgy érzi, hogy az Adatkezelők megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti az erre vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, módosított és kiegészített 677/2001 számú törvény (román törvény) tartalmazza.


Hatályos: 2016.08.01-től